Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje-Yatırımları

1)Süleymaniye Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı
2)Süleymaniye Mahallesi Anıtsal Yapıların Projeleri Yapımı (DOKAP)
3)Gümüşhane Müzesi Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi (DOKAP)
4)Canca Kalesi Restarasyonu ve Çevre Düzenlemesi (DOKAP)
5)Kelkit İlçesi Sadak Kazı Çalışması
6)Gümüşhane Süleymaniye Kış Turizm Merkezi dah,ilinde onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "T2" Turizm Yerleşme Alanının 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı yapımına esas jeolojik jeoteknik ile halihazır        harita alanı için.
7)Torul İlçesi Zigana Turizm Merkezi Kazı, Dolgu, Çevre Düzenlemesi Doğal Taş Parke ve Taş Duvar Yapım İşi
8)Torul İlçesi Zigana Turizm Merkezi İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapım İşi
9)Gümüşhane Müzesi Proje Yapımı (DOKAP)
10)Kov Kalesi Çevre Düzenlemesi (DOKAP)
11)Gümüşhane Zafer Meydanı Turizm Amaçlı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
12)Turizm Merkezine hizmet eden Torul İlçesi Zigana Köyü Limni Gölü Yolu Beton Kablama Yapım İşi
13)Gümüşhane Kış Turizm Merkezi alt yapı uygulamaları kapsamında "Süleymaniye Mahallesi Yolunun Temel Tabakası, Yarma-Dolgu, kaldırım yapılması ve doğal parke taşı ve kablama yapım işi
14)Tarihi ev Proje Uygulama Yardımı
15)12 Tarihi ev Proje Yardımı
16)Gümüşhane Müzesi Bahçe Tanzimi ve Onarım İşi
17)Keçi Kalesi Restarasyon-Rölüve Onarım İşi
18)Kov Kalesi Restarasyon-Rölüve Onarım İşi
19)İl,İlçe ve Beldeler ile İl Özel İdaresi Alt Yapı Uygulamaları 85 Proje
20)Gümüşhane Kültür ve Turizm Merkezi İnşaatı