T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Merkez, İmera Yerleşimi1. ve 3. Derece Ark.