T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kronoloji

M.Ö.3000-2000İlk Tunç Çağı,
M.Ö.2000-1750Orta Tunç Çağı Asur Kolonileri Dönemi,
M.Ö.1750-1200Son Tunç Çağı Azizi –Hayyaşa dönemi,
M.Ö.1200-720Urartu Dönemi,
M.Ö.720-665Kimmer-İskit akınları dönemi,
M.Ö.665-560Göçler Dönemi,
M.Ö.560-550 Med Egemenliği Dönemi,
M.Ö.550-331Persler Dönemi,
M.Ö.331-64Pontos Krallığı Dönemi,
M.Ö.64-M.S.395Roma Dönemi,
M.S.395 Bizans Döneminin Başlaması,
M.S.634-644Gümüşhane yöresinin ilk kez Arap egemenliğine girmesi,
M.S.656-661Gümüşhane yöresinin yeniden Bizans egemenliğine  girmesi,
M.S.685-705Abdülmelik Dönemi Yörenin Arapların egemenliğine girmesi,
M.S.705-715Bizanslıların yeniden Gümüşhane’de hakimiyet kurması,
M.S.1204Trabzon Rum İmp. egemenliği dönemi,
1461Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmp. Yıkması,
(Gümüşhane’de Osmanlı etkisi görülmeye başlamıştır.)
1473Otluk beli Savaşı ile Gümüşhane’nin belirli bir bölümünün
Osmanlı toprağı olması, 
1514Yavuz Sultan Selim’ in Çaldıran seferi sonucu Gümüşhane’nin tamamen
Osmanlı toprağı olması,
7 Temmuz 1916Rusların Gümüşhane’yi İşgali,
15 Şubat 1918 Gümüşhane’nin Rus işgalinden kurtarılması.