Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (AĞUSTOS 2005)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 11

Kentsel Sit Alanı : -

Doğal Sit Alanı : 3

Tarihi Sit Alanı : -

Diğer Sit Alanları

Kentsel ve Doğal Sit : 1

Toplam : 15

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 164

GENEL TOPLAM :
179